Rejestracja samochodów

Rejestracja pojazdów

Zakres naszych usług obejmuje załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdów.
Zajmujemy się kompletną rejestracją samochodów sprowadzonych z zagranicy oraz kupionych w kraju, a także rejestracją motocykli, skuterów i przyczep itp. Świadczymy również inne usługi związane z tłumaczeniami na wszystkie języki

 

Wymagane dokumenty

 • Umowa sprzedaży /darowizny/ faktura / inny dowód własności
 • Dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym),
 • Karta pojazdu – jeśli była wydana,
 • Zaświadczenie z badania technicznego, gdy brak wpisu o jego ważności w
  dowodzie rejestracyjnym – pojazd używany,
 • Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o
  pojeździe - pojazd nowy,
 • Tablice rejestracyjne – pojazd używany,
 • Inne załączniki – takie jak np. wypis z KRS, upoważnienie, umowa
  przewłaszczenia, itp.
 • Dodatkowo w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy potrzebne są
  tłumaczenia oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty akcyzowej

PODSTAWOWE KOSZTY REJESTRACJI:

 • Tablice rejestracyjne – 80 zł (w przypadku tablic indywidualnych – 1000 zł)
 • Dowód rejestracyjny – 54 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Nalepka kontrolna – 18,50 zł